Obsah

Tradiční předvánoční setkání seniorů

19.11. uspořádal Obecní úřad v Hoříně společně s kulturní komisí obce předvánoční setkání seniorů obce, tentokrát v restauraci Zooparku Zelčín. Krásným zážitkem bylo předvedení kulturního programu dětmi ze Základní a mateřské školy v Hoříně. Dokonce 2 děvčátka z mateřské školy hrála na flétničky. Děti také připravily pro účastníky dárečky, které jim osobně předaly.
V další části odpoledne se tančilo a doufáme, že si i všichni pěkně popovídali. Obec připravila pro všechny občerstvení a drobné dárky.
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez sponzorů, kterým tímto děkujeme:
Firma Agrima Brozánky prodej a servis zemědělské techniky
Manželé Lobkowiczovi
firma Mavela Mělník - Ing. Přech
Luna Plast a.s. Hořín
pan Řehák, firma Řehák, Brozánky
Stylcon Brozánky
pan Jiří Svoboda, Hořín
pan Libor Šimek, Brozánky
firma Rormatech
Ing. Frýdl, Zoopark Zelčín
paní Kaňková - napekla pro všechny moučník