Obsah

ZPĚTNÝ ODBĚR A SVOZ ODPADŮ

Komunální odpad: 1 x týdně ( pátek )

BIO odpad - každý lichý týden ( pondělí )

               

Separovaný odpad: sklo - 1 x měsíčně

                                   papír - 1x týdně

                                   plasty ve směsi s nápojovým kartonem - 2x týdně

                                   kovy - 1 x měsíčně

                                   jedlé oleje a tuky - 1 x měsíčně

 

Jak třídit odpady

 

 

 

 

INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, tímto zveřejňujeme kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz systému:

ODPADY 2023 odpadové hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 207.06 kB

odpady rok 2023