Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘÍN, okres Mělník

Usnesením zastupitelstva obce Hořín ze dne10.10.2012 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla schválena zřizovací listina Základní školy Hořín, okres Mělník, IČO: 75002884

Škola sdružuje:

  • základní školu                              kapacita: 70 žáků
  • školní družinu                              kapacita: 30 žáků
  • školní jídelnu                              

 

www.skolahorin.cz