Obsah

 

Veřejnoprávní smlouvy - fin. prostředky z rozpočtu obce na rok 2023

 

Smluvní strana Předmět dotace Částka Datum schválení Datum podpisu

Zveřejněno

dne

Smlouva

TJ Jezdecký spolek Hořín

IČO: 49520385

činnost spolku v  roce 2023 80.000,- Kč

18.5.2023

usnesení ZO

12c/3/2023

23.5.2023 11.11.2023

smlouva (9.42 MB)

Honební společenstvo Vrbno

IČO: 47009985

nákup materiálu na obnovu mysliveckých zařízení, nákup pasí pro odlov predátorů, nákup krmiva pro drobnou a spárkatou zvěř v roce 2023 20.000,- Kč

18.5.2023

usnesení ZO

12b/3/2023

29.5.2023 11.11.2023 smlouva (9.44 MB)

AFK Hořín, z.s.

IČO: 42739578

zajištění provozu a rozvoje aktivit spolku v roce 2023 200.000,- Kč

18.5.2023

usnesení ZO

12a/3/2023

31.5.2023 11.11.2023 smlouva (9.55 MB)