Obsah

Knihovna obce Hořín

Obecní úřad Hořín, Hořín 19, 1. patro

knihovnice: Jaroslava Chocholová

Otevírací doba: pondělí a středa 15.00 - 17.00 hod., nebo podle dohody

Registrace čtenářů a vypůjčování knih:

Registrace bude prováděna na Obecním úřadě v otevírací době.
Registrace čtenářů 30,- Kč
Výpůjčka 2,- Kč/kniha/týden

Seznam knižních titulů

seznam.xls