Obsah

Název smlouvy Datum podpisu Smluvní strana Smlouva

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

zveřejněna dne 5.4.2017

3.4.2017 TJ Jezdecký spolek Hořín, IČ: 49520385 TJ Jezdecký spolek

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

zveřejněna dne 5.4.2017

3.4.2017

AFK Hořín, IČ: 42739578

AFK Hořín

Smlouva o dílo   Sanace stropu ZŠ Hořín

zveřejněna dne 26.6.2017

15.6.2017 Petr Dudek, V Kroupovci 3467, Mělník, IČ: 10433406 ZŠ Hořín, sanace stropu