Obsah

 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘÍN, okres Mělník

Usnesením zastupitelstva obce Hořín ze dne10.10.2012 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla schválena zřizovací listina Základní školy Hořín, okres Mělník, IČO: 21551383.

Škola sdružuje:

· mateřskou školu                          kapacita: 36 dětí
· školní jídelnu - výdejnu                kapacita: 48 strávníků

 www.mshorin.cz

 

e-mail: ms.horin@seznam.cz

 

Organizace školního roku 2017/2018

zde ke stažení