Obsah

 

Veřejnoprávní smlouvy - fin. prostředky z rozpočtu obce na rok 2022

 

Smluvní strana Předmět dotace Částka Datum schválení Datum podpisu

Zveřejněno

dne

Smlouva
Štolbová Lenka, Brozánky 77 Brozánecké posvícení

16.000,- Kč

(při vyúčtování vráceno 856,- Kč)

26. 4. 2022

starosta obce 

2. 5. 2022

4. 5. 2022

20. 5. 2022

sml (2.94 MB)

dodatek (605.47 kB)

Honební společenstvo Vrbno, IČ: 47009985 nákup a obnova mysliveckých zařízení, nákup krmiva pro drobnou a spárkatou zvěř v roce 2022 25.000,- Kč

30. 6. 2022

usnesení ZO 10b/3/2022

13. 7. 2022 18. 7. 2022

sml (3.58 MB)

dodatek č. 1 (2.17 MB)

AFK Hořín, z.s.,  IČ: 42739578 zajištění provozu a rozvoje aktivit spolku v roce 2022 140.000,- Kč

30. 6. 2022

usnesení ZO    10a/3/2022

13. 7. 2022 18. 7. 2022

sml (3.62 MB)

dodatek č. 1 (2.24 MB)

TJ Jezdecký spolek Hořín, IČ: 49520385 činnost spolku v roce 2022 50.000,- Kč

30. 6. 2022

usnesení ZO   10c/3/2022

13. 7. 2022 18. 7. 2022 sml (3.54 MB)
AFK Hořín, z.s., IČ: 42739578 mimořádná dotace - nárůst nákladů spojených s provozem klubu v roce 2022 50.000,- Kč

30. 6. 2022

usnesením ZO   15/3/2022

13. 7. 2022 18. 7. 2022

sml (3.62 MB)

dodatek č. 1 (2.23 MB)

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Mělník Vrbenský kapr 2022 15.000,- Kč

1. 8. 2022

starosta obce

1. 8. 2022 8. 8. 2022

sml (3.61 MB)

dodatek č. 1 (2.32 MB)