Obsah

Kontakty

 

Adresa

Obecní úřad Hořín

Hořín 19, 276 01 Mělník

IČO:00236837           DIČ:CZ00236837

č.účtu: 3825171/0100 KB, a.s.

 

Spojení

tel.: 315 622 266

ou@obechorin.cz

ID datové schránky: 3nkaj4h

 

Kontakt na starostu obce Mgr. Václava Šmída

tel.: 315 622 266       mob.: 776 661 186, 724 179 517

starosta@obechorin.cz

 

Kontakt na místostarostu obce Miloslava Štolbu

tel.:  602 326 654

milastolba2009@gmail.com

 

Kontakt na úřednici na úseku evidence obyvatel a pokladní Hanu Tichotovou

tel.: 315 622 266      mob.: 721 872 023

ou@obechorin.cz

 

Kontakt na vedoucí kanceláře starosty obce, úřednici na úseku rozpočtu a financování Ladu Novákovou

tel: 315 622 266        mob.: 606 737 871

hospodarka@obechorin.cz

 

ČOV Brozánky - hlášení poruch tlakové kanalizace a čerpací sestavy Presskan

Jaroslav Görner    mob.: 721 562 714

 

 

Havárie dle vodního zákona 24-hodinová služba:

MěÚ Mělník 724 240 097