Obsah

Povodeň 2002

Přehled dárců

Na tomto místě uvádíme přehled dárců, kteří poskytli obci finanční pomoc. V seznamu jsou uvedeni zatím dárci, kteří zaslali nebo osobně přivezli dar ko konce roku 2002. V nejbližší době budeme seznam aktualizovat.
Obecní úřad jménem všech občanů i zástupců obce velmi všem dárcům děkuje.
Abecedneprispevky2002.xls (61,5KB, .xls)
Hořín - Brozánky
Hořín - Brozánky
Hořín - Vrbno
Hořín - Zelčín
Hořín -Vrbno
Hořín
Hořín

Následky povodně 2002 v obci Hořín

Popis situace po povodni, humanitární a finanční pomoc občanům, postup oprav v obci.
Povodeň v Hoříně.doc (38KB, .doc)

Další foto z povodní 2002

http://www.ptacek.biz/fotoalbum/2002/horin/