Obsah

Platby a termíny poplatků a nájmů 

Účet obce vedený u KB a.s., pobočky Mělník, č.3825171/0100 

Poplatky můžete nasčítat a uhradit je jednou částkou, do poznámky prosíme uvést jméno plátce. Pokud se vaše poplatková povinnost oproti loňskému roku nezměnila, poplatky si  rozúčtujeme. 

Na obecním úřadě lze poplatky hradit PLATEBNÍ KARTOU!!!

 

Platba za svoz komunálního odpadu 600,-Kč /osoba/rok:

VS - 1340, do poznámky - jméno plátce a počet osob, za které platí

Rekr. objekt, byt nebo dům, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba 600,- Kč/ rok:

 VS -1340, do poznámky - jméno majitele

 

Platba za kanalizaci 1200,-Kč/osoba/rok:

 VS - 2321, do poznámky - jméno plátce a počet osob, za které platí

 

Platba za psy 100,-Kč /1. pes/rok; 150,- Kč/2. a další pes/rok:

 VS 1341, do poznámky - jméno majitele psa

 

 Platba za nájem hrobového místa:

 VS - 3632, do poznámky - jméno nájemce hrobového místa

 

Termíny úhrad:

Psi: do konce března

Komunální odpad: leden a červen, po 30.6. bude dlužný poplatek vyměřen a navýšen o 50% dle příslušné obecně závazné vyhlášky obce.

Kanalizace: leden a červen

Všechny platby lze uhradit v lednu na celý rok.

 

Platba nájmu v bytovém domě Brozánky:

Účet obce Hořín: 51-2542190207/0100, do poznámky -  jméno nájemce bytu

Termín platby: dle smlouvy