Obsah

Platby a termíny poplatků a nájmů 

Účet obce vedený u KB a.s., pobočky Mělník, č.3825171/0100 

Poplatky můžete nasčítat a uhradit je jednou částkou, do poznámky prosíme uvést jméno plátce. 

Na obecním úřadě lze poplatky hradit PLATEBNÍ KARTOU!!!

Od 1. 1. 2024

Platba za svoz komunálního odpadu 800,-Kč /osoba/rok, občané ZTP (po předložení průkazu) 500,-Kč/osoba/rok:

Osobození - osoba s TP v obci od 70 let věku

VS - 1345, do poznámky - jméno plátce a počet osob, za které platí

Rekr. objekt, byt nebo dům, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba 800,- Kč/ rok:

 VS -1340, do poznámky - jméno majitele

 

Platba za kanalizaci 1300,-Kč/osoba/rok:

 VS - 2321, do poznámky - jméno plátce a počet osob, za které platí

 

Platba za psy 200,- Kč/1.pes/rok, 250,- Kč/2.pes/rok

úleva pro osobu starší 65 let 100,- Kč za 1. i 2. psa - splatnost do 31. 3. 2024 

VS 1341, do poznámky - jméno majitele psa

 

 Platba za nájem hrobového místa:

 VS - 3632, do poznámky - jméno nájemce hrobového místa

 

Termíny úhrad:

Psi: do konce března

Komunální odpad: leden a červen, po 30.6. bude dlužný poplatek vyměřen a navýšen o 50% dle příslušné obecně závazné vyhlášky obce.

Kanalizace: leden a červen

Všechny platby lze uhradit v lednu na celý rok.

Účet obce Hořín: 3825-171/0100, VS číslo popisné, do poznámky - jméno osob, za které je poplatek hrazen. Lze zaslat jednou částkou za číslo popisné a všechny poplatky.

 

Platba nájmu v bytovém domě Brozánky č.p. 44:

Účet obce Hořín: 51-2542190207/0100, do poznámky -  jméno nájemce bytu

Termín platby: dle smlouvy