Obsah

Vyhlášky a zákony

Zásady

Název zásad Číslo usnesení ZO Účinnost
Zásady pro výstavbu v obci Hořín Typ: PDF dokument, Velikost: 3.95 MB 6/6/2023 ze dne 13.12.2023 3.1.2024
     

 

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

OZV 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (5.44 MB)

OZV 1/2023, kterou se zrušuje OZV 1/2016 (196.54 kB)

OZV č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2.78 MB)

OZV č. 4/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1.9 MB)   + Příloha k vyhlášce 4/2021 (6.78 MB)

OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu (2.59 MB)

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (2.06 MB)

OZV č. 2/2021 o místním poplatku ze psů (1.73 MB)

Řád veřejného pohřebiště obce Hořín.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 230.32 kB

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 2/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 3/2016 o spalování suchého rostlinného materiálu.

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 4/2016, kterou se vydává požární řád obce                                                                               

 

                                                                                                           

Účinnost

1.1.2024

19.1.2023

1.1.2022

 

7.8.2021

7.8.2021

20.2.2021

 

20.2.2021

 

1.3.2024

11.11.2016

 

11.11.2016

 

11.11.2016

 
 
 
   
Hořín_ÚPO_návrh_SCH_usnesenívyhláška1.pdf  
OZV - cast spol_skolsk_obv.DOC 17.7.2006
Hořín_Z1_ÚPO_vyhláška+závazná_část.pdf  
   

 

   
   
   
   
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
  • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech