Obsah

Halloween 2006

H A L L O W E E N

Než začnete hudrovat, že se nám tu rozmohly americké svátky jako Valentyn nebo Halloween, pomyslete, že právě svátek mrtvých do Ameriky přinesli Irové a další evropští osadníci. Jenom vylepšili dosavadní výrobu světel – místo malých a neforemných řep začali vyřezávat velké a elegantní dýně.
Halloween je svátek všech svatých, který se začíná slavit 31.října po západu slunce až do 1.listopadu, většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí po vsi. A nejinak tomu bylo i u nás. Sešli jsme se u Václava Malého v Yacht Clubu, pečlivě si vydlabali dýně a převlékli do krásných masek .Na oslavu nám všem zahrály na flétničky Petruška Hánlová a Nikolka Krejzová moc pěkné skladby a svátek všech svatých jsme ukončili průvodem na místní hřbitov, kde jsme vzdali úctu zemřelým zapálením svíček.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští Halloweenský rej – Samhain.
Foto vyvěsíme - zpracovává se