Obsah

ZPĚTNÝ ODBĚR A SVOZ ODPADŮ

Komunální odpad: 1 x týdně ( pátek )

BIO odpad - každý lichý týden ( pondělí )

               

Separovaný odpad: sklo - 1 x měsíčně

                                   papír - 1x 14 dní

                                   plasty - 1x týdně

 

INFORMACE K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

V souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, tímto zveřejňujeme kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz systému:

odpadové hospodářství 2022