Obsah

20.5.2019

Projektová dokumentace, včetně související inženýrské činnosti - stavební úpravy ZŠ Hořín

zde ke stažení


 

Projektová dokumentace na řešení protipovodňové situace v Hoříně - studie

zde ke stažení


26.6.2017

Veřejná zakázka malého rozsahu

Výměna plynových kotlů v bytovém domě Brozánky 44, Obec Hořín“

Návrh ZD Výměna kotlů

Krycí list

Čestné prohlášení

Seznam stavebních prací a dodávek

Návrh SOD

Slepý rozpočet

Popis předmětu plnění

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zde rozhodnutí

 

Oprava fasády objektu čp. 19 - Hořín a objektu čp. 25 - Vrbno

zde ke stažení