Obsah

ZŠ a MŠ Hořín děkuje nadaci Duhová energie

V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v 1.patře budovy ZŠ Hořín. Tento projekt byl financován za pomoci nadace Duhová energie částkou 115.000,-Kč. Ředitelství školy by chtělo touto cestou za poskytnutou pomoc poděkovat.