Obsah

24.1.2007 Víme proč ničíme?

Vážení spoluobčané,
jak všichni víte snažíme se společnými silami zprovoznit sál hospody pro nás pro všechny. Již 2. měsíc se pracuje – opravovala se elektřina, obkládali se toalety, zprovozňovala se voda, opravovala se okna – nejen zasklívala. A bylo jich hodně, nyní jsou zcela funkční. Druhý víkend se také scházejí občané z Brozánek, Hořína a Vrbna a čistí škrábou štukují, opravují – no konečně fotografie máte k dispozici. A přesto se tato snaha nesetkává jen s pozitivní odezvou. Již dvakrát se stalo, že někdo vytloukl nově opravená okna. Naposledy včera. Když zvážíme, že se v Hoříně už neválí kameny jen tak na chodníku, musela si dotyčná osoba kámen přinést se záměrem jeho použití.
Je nám všem moc líto, že až taková zášť v některých z nás dřímá. Možná tomu člověku bylo ublíženo, možná neprávem. Ale pokud by mezi nás přišel a přiložil ruku k dílu poznal by, že je s námi veselo a že společná práce pro jiné člověka povznáší. Snad by tak pochopil, že izolovat se a ničit práci druhých není cesta z vlastní nespokojenosti.

Za kulturní komisi obce Hořín Hana Peláková