Obsah

Výstraha na nebezpečí vzniku požárů - Nařízení Středočeského kraje č. 3/2022

Typ: ostatní
Výstraha platí od 16.6.2022 od 10:00 hod do odvolání!!

ČHMÚ dnes vydal výstražnou informaci na nebezpečí požárů, pro SčK platnou od čtvrtka 16.6., 10:00 hod. (do odvolání)

Od té doby vstoupí v platnost restrikce dle Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020.

 Rekapitulace:

  • K vyhlášení „doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů“ dochází platností výstražné informace ČHMÚ (dle čl. 1, písm. a) přiloženého Nařízení),
  • po vyhlášení „doby“ je zakázáno:

a) používání zábavní pyrotechniky,

b) vypouštění "lampionů štěstí",

c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 a dále je na těchto místech:

1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

                zakázáno:

                                   a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) jízda parní lokomotivy,

d) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

  

Kontrolu a sankce za přestupky provádí a projednává HZS Středočeského kraje (SPD – vyšetřovatel příčin požárů). Pokud není na místě požáru a vy zaregistrujete porušení některého z výše uvedených zákazů upozorněte jej na to (přímo pokud jste s ním v kontaktu nebo cestou KOPIS).

 

Nařízení SCK 3-2020_o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.pdf (141.64 kB)


Příloha

Vytvořeno: 15. 6. 2022
Poslední aktualizace: 15. 6. 2022 15:51
Autor: Správce Webu