Obsah

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

OZV č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (2.78 MB)

OZV č. 4/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1.9 MB)   + Příloha k vyhlášce 4/2021 (6.78 MB)

OZV č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu (2.59 MB)

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (2.06 MB)

OZV č. 2/2021 o místním poplatku ze psů (1.73 MB)

OZV č. 1/2020 obce Hořín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 4/2020 obce Hořín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + Příloha 1 k OZV č. 4/2020

Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška obce Hořín o místních poplatcích č. 5/2016

Příloha k vyhlášce č. 5/2016

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 1/2016 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.

Příloha k vyhlášce 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 2/2016, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 3/2016 o spalování suchého rostlinného materiálu.

Obecně závazná vyhláška obce Hořín č. 4/2016, kterou se vydává požární řád obce                                                                               

                                                                                                           11.11.2016

Účinnost

1.1.2022

 

7.8.2021

7.8.2021

20.2.2021

 

20.2.2021

1.1.2021

 

1.1.2021

 

1.1.2021

14.7.2020

1.1.2017

 

11.11.2016

 

11.11.2016

 

11.11.2016

1_2013 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: 1. str.: zde ke stažení,  2. str.: zde ke stažení, 3. str.: zde ke stažení, 4. str.: zde ke stažení; příloha: zde ke stažení

 
1.1.2013
2_2003 o místních poplatcích.doc 1.1.2004
   
Řád veřejného pohřebiště.doc  
   
Požární řád 2-05.doc

 

   
Hořín_ÚPO_návrh_SCH_usnesenívyhláška1.pdf  
OZV - cast spol_skolsk_obv.DOC 17.7.2006
Hořín_Z1_ÚPO_vyhláška+závazná_část.pdf  
   

Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci č.2/2004.  zde ke stažení

   
   
   
   
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
  • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech