Obsah

ZPĚTNÝ ODBĚR A SVOZ ODPADŮ

Komunální odpad: 1 x týdně ( pátek )

BIO odpad - každé liché pondělí

                - termín svozu bude upřesněn

Separovaný odpad: sklo - 1 x měsíčně

                             papír - 1x 14 dní

                             plasty - 1x týdně