Obsah

ZPĚTNÝ ODBĚR A SVOZ ODPADŮ

Komunální odpad: 1 x týdně ( pátek )

BIO odpad - každý lichý týden ( pondělí )

                r. 2019: 8.4.2019 - 18.11.2019

Separovaný odpad: sklo - 1 x měsíčně

                                   papír - 1x 14 dní

                                   plasty - 1x týdně