Obsah

ZPĚTNÝ ODBĚR A SVOZ ODPADŮ

Komunální odpad: 1 x týdně ( pátek )

BIO odpad - každý lichý týden ( pondělí )

               

Separovaný odpad: sklo - 1 x měsíčně

                                   papír - 1x 14 dní

                                   plasty - 1x týdně