Obsah

Platby a termíny poplatků a nájmů  

Platba za svoz komunálního odpadu 600,-/os/rok:

Účet obce Hořín: 3825171/0100

VS - 1337, SS - rodné číslo plátce

Rekr. objekt, byt nebo dům, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba: SS - číslo popisné, + prosíme oznámit platbu mailem, telefonem apod.

Platba za kanalizaci 1200,-/os/rok:

 Účet obce Hořín: 3825171/0100

 VS - 2321, SS - číslo smlouvy

Platba za psy 100,-/1. pes/rok; 150,- Kč/2. a další pes/rok:

 Účet obce Hořín: 3825171/0100  

 VS 1341, SS - číslo známky

 Platba za nájem hrobového místa:

 Účet obce Hořín: 3825171/0100  

 VS - 3632, SS - číslo smlouvy

Platba nájmu v bytovém domě Brozánky:

Účet obce Hořín: 51-2542190207/0100

VS - dle smlouvy

Termín platby: dle smlouvy

 

Termíny úhrad:

Psi: do konce března

Komunální odpad: leden a červen, po 30.6. bude poplatek vyměřen a navýšen o 50%

Kanalizace: leden a červen

Všechny platby lze uhradit v lednu na celý rok.