Navigace

Obsah

Zpět

Pozemky k pronájmu

seznam pozemků

 

Žádáme Vás o vyvěšení tohoto seznamu od 2. 8. 2017 po dobu 30ti kalendářních dnů na úřední desce Vašeho OÚ. Připojte prosím informaci, že případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů od zveřejnění doručit na naši pobočku písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz.

V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.

Nabídku pozemků k pronájmu zveřejňuje Státní pozemkový úřad čtvrtletně, a to i na internetových stránkách www.spucr.cz. Bližší informace získáte na Státním pozemkovém úřadě, Pobočce Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav.

Vyvěšeno: 31. 7. 2017

Datum sejmutí: 2. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět